fabank
10 مرداد 1401 - 16:56

صدای خبرنگار برای روایت آشکار رویدادها را خفه نکنید

مشهد ـ رئیس سازمان بسیج رسانه خراسان رضوی گفت: به عنوان یک بسیجی از شخص استاندار تا پایین‌ترین مدیران در رده‌های مختلف می‌خواهم که صدای خبرنگار برای روایت آشکار رویدادها را خفه نکنید. به گزارش خبرنگار مهر، مهدی شاد ظهر دوشنبه در نشست خبری ششمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر خراسان رضوی با اشاره به اینکه مشهد و خطه خراسان درگیر چالش‌های متنوعی است، مطالبه ما و تلاش ما این است که شما را برای روایت صریح و آشکار اتفاقات و رویدادها کمک کنیم، اگر اتفاقی می‌افتد را روایت آشکار نکنیم، بعدأ باید تبعات و تفسیرها را جمع کنیم، خطاب به مدیران از صدر تا ذیل استان اظهار کرد: به عنوان یک بسیجی از شخص استاندار تا پایین‌ترین مدیران در رده‌های مختلف خواستار این هستم که صدای خبرنگار برای روایت آشکار رویدادها را خفه نکنید. خبرنگار مهرخطهبعدأرئیس سازمان بسیج رسانه خراسان رضوی با بیان اینکه اگر تعلل کنیم و روایت آشکار نکنیم و اجازه دهیم رویدادها را بدون شناسنامه‌ها روایت کنند، افزود: بعدها باید تفسیرهای غلط و روایت‌های نامشروع را جمع کنیم. وی به ماجرای شهادت دو طلبه، حوادث سیل و قطار، حادثه متروپل و ترور اشاره کرد و گفت: اگر روایت آشکار و دست اول را انجام ندهید، در کسری از زمان بی اخلاقی‌ها و روایت‌های کذاب را باید در رسانه‌های بیگانه و دشمن جمع کنیم لذا باید به روایت آشکار سریع و دقیق بپردازیم. کذابشاد با اشاره به جشنواره ابوذر اظهار کرد: همه تلاشمان را انجام دادیم تا جشنواره ششم درگیر کلیشه‌ها و تعارف‌ها نشود. رئیس سازمان بسیج رسانه خراسان رضوی با بیان اینکه ابوذر یک جشنواره فرمی و رضایت خاطر خیلی‌ها نیست، ادامه داد: در جشنواره ابوذر تلاش بر این است که با ایجاد بستری مناسب برای مسائل یک حرکت جبهه‌ای و همگانی برای دو هدف که ابتدا بیان مسئله و دوم حل مسئله است، این حرکت همگانی صورت گیرد. وی با اشاره به این نکته که صاحبان اصلی تحلیل نسبت به مسائل اهالی رسانه هستند، گفت: صاحبان قلم و اهالی رسانه فرهیختگن جامعه هستند و نسبت به مسائلی که می‌بینند کار تحقیقی وکار عمیق فکری می‌کنند و در این راستا ارتباطات دقیق پیدا می‌کنند. فرهیختگنوکارشاد در ادامه بیان کرد: مهمترین دغدغه و انگیزه ما در جشنواره ابوذر شناسایی و کشف مسئله، پرداخت و ارائه مدل برای حل مسئله است تا بتوانیم ک حرکت همگانی انجام دهیم. کرئیس سازمان بسیج رسانه خراسان رضوی گفت: در جشنواره ششم ازنخبگان و صاحبان اندیشه در شهر و استان کمک گرفتیم. ازنخبگانوی در خصوص محورهای جشنواره ششم گفت: جمعی از همکاران در رسانه‌های مختلف استان، شورای راهبردی سازمان بسیج رسانه را تشکیل دادند که در این شورا سیاست‌ها، خط مشی و وسایلی که در جشنواره ابوذر می‌توانیم ابداع کنیم را لیست و خروجی کار شورای راهبردی در شورای سیاستگذاری جشنواره ابوذر که با حضور مدیران رسانه‌های استان صورت گرفته پس از جمع بندی، بحث و گفت و گو پیرامون آن، محورهای جشنواره ششم را مشخص کرد. گومشهد میزبان جریان زیارت هست مشهد میزبان جریان زیارت هستمشهد میزبان جریان زیارت هستشاد با بیان اینکه مسئله هویت و نام مشهد در جشنواره ابوذر حائر اهمیت است، افزود: جشنواره ششم علی رغم اینکه به برخی مسائل ملی پرداخته، تلاش کرده در حوزه مسائل بومی خراسان رضوی چند شاخص اساسی را به عنوان محورهای خود قرار دهد و ما معتقدیم که مشهد صرفأ یک شهر راهبردی نیست، مشهد میزبان جریان زیارت هست. حائرصرفأرئیس سازمان بسیج رسانه خراسان رضوی افزود: مشهد میزبان فرهنگ رضوی است و دال مرکزی انقلاب اسلامی زیارت، فرهنگ رضوی و میزبانی از امام رضا (ع) است. وی افزود: گرانیگاه هر تمدنی، پشتوانه اندیشه‌ایست که دارد و گرانیگاه انقلاب اسلامی پشتوانه اندیشه‌ای آن یعنی مکتب اسلام و اهل بیت است. شاد افزود: مشهد میزبان اصلی هویت دینی، شیعی و گفتمانی ما است پس طبیعی است که مشهد و خطه خراسان به واسطه اینکه میزبان دال مرکزی انقلاب اسلامی است، همواره درگیر چالش‌ها و تهدیدها باشد. خطهرئیس سازمان بسیج رسانه خراسان رضوی گفت: امروز شاهدیم که مشهد به عنوان یکی از کانون‌های اساسی شکل گیری اصول انقلاب اسلامی معرفی می‌شود، اگر قرار است مدلی برای جنس نگاه انقلاب اسلامی به زن مخابره شود، آن چیزی مخابره می‌شود که در مشهد ارائه می‌شود. گیریوی افزود: اگر در حوزه هویت اجتماعی انقلاب اسلامی قرار است مدلی ارائه شود، تلاش می‌شود آن چیزی مخابره شود که در مشهد رخ می‌دهد، لذا مشهد را به عنوان بسترگاه جدی در حوزه چالش‌ها و تهدیدها می‌بینیم. شاد افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون در حوزه نارضایتی‌های اجتماعی و اقتصادی، نارضایتی‌های سیاسی با موجی سینوسی مدام درگیر چالش‌ها بودیم، شاید اصفهان و تبریز و اهواز با نسبت بسیار پایین‌تری درگیر این چالش‌ها هستند پس شهر مشهد و خطه خراسان یک شهر و خطه راهبردی است. خطهخطهرئیس سازمان بسیج رسانه خراسان رضوی با بیان اینکه آیا رسانه‌ها را باید ساکت کرد؟ ادامه داد: ما می‌گوئیم روایت، می‌گوئیم جشنواره ابوذر می‌خواهد بستر روایت جمعی و همگانی ما برای کشف، ارائه و حل مسله باشد، آیا صرفأ روایت اتفاقات تمیز و سالم است؟ نسبت روایت و چالش‌ها، نسبت روایت و تهدیدها، نسبت روایت و ضعف‌ها و نسبت روایت و مطالبه گری چیست؟ معتقدیم در جشنواره ابوذر با حضور شما اهالی رسانه آماده هستیم که کار جبهه‌ای روایتگری کنیم و به روایت فرصت‌ها، روایت ظرفیت‌ها، روایت رویش‌ها، روایت امیدها و روایت چالش‌ها، روایت ضعف‌ها و روایت قصورها با هدف حل مسئله بپردازیم. مسلهصرفأگریقصورهاوی افزود: اینکه رهبری می‌گویند نسبت مطالبه گری با انقلاب اسلامی نداشتن مخرج مشترک با رسانه‌ای است که خیر این کشور و مردم را نمی‌خواهد. گریشاد ادامه داد: وقتی می‌گوئیم به حوزه امیدبخشی، روایت فرصت و ظرفیت می‌پردازیم به همان نسبت باید روایت ضعف و چالش و تهدید صورت بگیرد اما با چه هدفی؟ این آنجایی است که دیگر مخرج مشترک با ایران اینترنشنال ندارد. رئیس سازمان بسیج رسانه خراسان رضوی گفت: فعال رسانه‌ای و خبرنگار ما برای حرکت یک گام رو به جلو در جشنواره ابوذر تهدیدها را با امید حل آن چالش و تهدید روایت می‌کند. وی افزود: معتقدیم شما رسانه‌ای های شناسنامه دار اصیل، پرچم دار این جنس مطالبه گری هستید. هایگریشاد گفت: همچنین از مجموعه رسانه‌ای آستان قدس تشکر می‌کنم که در ماجرای حرم مطهر حرفه ای عمل کردند که به فاصله یک ساعت بعد از رویداد بیانیه اول را دادند که اصل ماجرا چیست، مگر در عصر انسان رسانه می‌توانید بگویید نگو و حرف نزن، رسانه شماسنامه دار اگر روایت اصلی و دسته اول را نگوید باید تحلیل‌های انسان رسانه‌ها و رسانه‌های بیگانه را جمع کنید. اینزنشماسنامهرئیس سازمان بسیج رسانه خراسان رضوی اظهار کرد: امروز مشهد به پشتوانه سازی فکری و گفتمانی انقلاب اسلامی نسبت به زن تبدیل شده است. وی ادامه داد: یکی از مدیران اصلی حوزه زن و خانواده در استان جلسه‌ای داشتند و جشنواره‌ای برگزار کردند در حوزه استعدادیابی خانم‌ها در حوزه‌های مختلف، با ایشان صحبت می‌کردم و گفتم شما در اختتامیه تان وقتی به خانم‌های این شهر تندیس بهترین بازیگر، مجری و نویسنده کتاب را تقدیم می‌کنید، یک حرف را پشت بلندگو بلند بگویید، در شهری که آنچه از آن مخابره می‌شود، تیرگی است، در همین شهر جریان انقلاب اسلامی بسترساز کشف و توانمندسازی خانم‌ها در عرصه‌های مختلف است، این شهر باید تبدیل شود به مدل، تفسیر و تحلیل انقلاب اسلامی از نگاه مترقی به زن که مقام معظم رهبری با عنوان «الگوی سوم زن» ارائه کردند. تانمقام معظم رهبریشاد افزود: دقیق‌ترین و جامع‌ترین نگاه به زن، جامع‌ترین شخصیت بخشی به زن آن چیزی است که رهبر انقلاب به عنوان نفر اول فکری انقلاب اسلامی ارائه کردند، الگوی سوم زن، الگویی که نه زن را برده می بیند و نه زن را منهای خانواده تفسیر می‌کند، برای زن شأن اجتماعی و احترام قائل است. میبیندمنهایجشنواره ابوذر نگاه ویژه‌ای به مسئله زن دارد جشنواره ابوذر نگاه ویژه‌ای به مسئله زن داردجشنواره ابوذر نگاه ویژه‌ای به مسئله زن داردرئیس سازمان بسیج رسانه خراسان رضوی افزود: جشنواره ابوذر نگاه و تمرکز ویژه ای به حوزه خانواده و مسئله زن دارد. ایوی با بیان اینکه سعی ما بر این بود که در این دوره جشنواره در بحث فرم و همچنین در داوری تغییرات جدی داشته ایم، افزود: در فرم اجرا و بخش‌های ویژه جشنواره تلاش کردیم تغییراتی ایجاد کنیم همچنین انسان رسانه‌ها و حوزه هنر بخش ویژه ای در جشنواره دارند. ایمایرئیس سازمان بسیج رسانه خراسان رضوی در پایان اظهار کرد: توجه ویژه به رسانه‌های بومی و محلی شهرستان‌ها نیز داریم.
منبع: مهر
شناسه خبر: 512947