fabank
31 مرداد 1401 - 13:51

امسال بیشتر در قاین باران باریده است

در سال آبی جاری ۱۲۹ میلی متر باران در قاین باریده که بیشترین میزان در خراسان جنوبی بوده است. نخعی کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: در سال آبی جاری در استان ۸۱.۹ میلیمتر بارندگی ثبت شده که در مقایسه با پارسال با ۶۱.۵ میلیمتر افزایش ۳۳ درصدی در بارندگی‌ها ثبت شده در استان را داریم. هواشناسیاو با اشاره به اینکه همچنان علی رغم افزایش بارندگی در سال آبی جاری میزان بارندگی‌ها در استان نسبت به بلند مدت کاهش داشته است، افزود: میانگین بلندمدت بارندگی در استان ۱۱۳.۳ میلیمتر است که این میزان در مقایسه با سال آبی جاری کاهش ۲۸ درصدی را نشان می‌دهد. نخعی با بیان اینکه در سال آبی جاری بیشترین بارندگی‌ها در به ترتیب در شهرستان‌های قائنات با ۱۲۹ میلیمتر، سرایان با ۱۱۵.۷ و فردوس با ۱۱۴.۴ ثبت شده است، گفت: کمترین بارندگی نیز به ترتیب در شهرستان‌های طبس با ۶۳.۱ میلیمتر، بشرویه با ۷۳.۳ میلمتر و نهبندان با ۷۵ میلیمتر ثبت شده است. کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی با بیان اینکه بیشترین میزان کاهش بارندگی در مقایسه با بلند مدت در شهرستان زیرکوه اتفاق افتاده است، گفت: بیشترین بارندگی از ابتدای فصل تابستان در شهرستان‌های بشرویه، طبس و نهبندان بوده است. بارندگیباشگاه خبرنگاران جوانخراسان جنوبیبیرجند
شناسه خبر: 636869